Изграждане на улично и декоративно осветление

 

 

 

Проектиране, доставка и монтаж на улично, декоративно, парково и фасадно осветление с конвенционални и LED светлинни източници. Алтернативно захранване със слънчева енергия.

 

 

   

 

 

 

Високоефективен LED светлинен източник за улично осветление