Фирма Electronic Trade Company е водещ производител в страната на специализирана електроника за управление и контрол на светофари и улично осветление. Предлагаме пълен инженеринг на светофарни уредби и други инфраструктурни елементи. В продуктовата ни гама са включени и група изделия, насочени към допълнително обезопасяване на движението: светлинни указатели тип “бягащ пешеходец”, звукова сигнализация за незрящи, управляеми пътни знаци, информационни табели с променливо съдържание и др.

Светофарна уредба в град Банско